Spoken Word Poetry with Martin Daws

Acclaimed Spoken Word Poet Martin Daws will be inhabiting the current exhibition at studioMADE for both a matinee and an evening performance of his work on Thursday 24th August at 1:30pm and 8pm.

Martin has performed his work across three decades and multiple continents. A master of spoken rhythms and a lover of the music of language, Martin’s socially engaged poetry was honoured with the role of Young People’s Laureate for Wales (2013-16). He has published two written collections of his work and collaborated in many top class music projects with – among others – 9Bach, Mr Phormula and Huw Warren.

To book please go to either of the below time options:

Performance by spoken word poet Martin Daws at StudioMADE, Denbigh Tickets, Thu 24 Aug 2023 at 13:30 | Eventbrite

Performance by spoken word poet Martin Daws at StudioMADE, Denbigh Tickets, Thu 24 Aug 2023 at 20:00 | Eventbrite
Barddoniaeth Gair Llafar gyda Martin Daws Bydd y Bardd Llafar Clodfawr Martin Daws yn byw yn yr arddangosfa gyfredol yn studioMADE ar gyfer perfformiad prynhawn a gyda’r nos o’i waith ar ddydd Iau 24 Awst am 1:30pm ac 8pm.

Mae Martin wedi perfformio ei waith ar draws tri degawd a chyfandir lluosog. Yn feistr ar rythmau llafar ac yn hoff o gerddoriaeth iaith, cafodd barddoniaeth gymdeithasol Martin ei hanrhydeddu â rôl Bardd Llawryfog Pobl Ifanc Cymru (2013-16). Mae wedi cyhoeddi dau gasgliad ysgrifenedig o’i waith ac wedi cydweithio mewn llawer o brosiectau cerdd o’r radd flaenaf gyda – ymhlith eraill – 9Bach, Mr Phormula a Huw Warren.

I archebu ewch i unrhyw un o’r opsiynau amser isod:

Performance by spoken word poet Martin Daws at StudioMADE, Denbigh Tickets, Thu 24 Aug 2023 at 13:30 | Eventbrite

Performance by spoken word poet Martin Daws at StudioMADE, Denbigh Tickets, Thu 24 Aug 2023 at 20:00 | Eventbrite