An evening with Anthony Shapland

Join us and writer, curator and artist @anthonyshapland for a screening of his film Encompass_O and an informal talk about artist-led projects in Wales, queer voices, mimicking and the work in the exhibition A i os ei di – Wednesday 16th August 7pm.

“Back and forth. And back and forth. Pictures are symbols, symbols become letters, that make sounds that become words, that tell stories that make more pictures.”

Please book here: Artist sharing with Anthony Shapland Tickets, Wed 16 Aug 2023 at 19:00 | Eventbrite

Ymunwch â ni a’r awdur, curadur ac artist @anthonyshapland am ddangosiad o’i ffilm Encompass_O a sgwrs anffurfiol am brosiectau dan arweiniad artistiaid yng Nghymru, lleisiau cwiar, dynwared a’r gwaith yn yr arddangosfa A i os ei di – Dydd Mercher 16 mis Awst 7pm.

“Yn ôl ac ymlaen. Ac yn ôl ac ymlaen. Mae lluniau yn symbolau, mae symbolau yn troi’n llythrennau, sy’n gwneud synau sy’n dod yn eiriau, sy’n adrodd straeon sy’n gwneud mwy o luniau.”

Archebwch yma os gwelwch yn dda: Artist sharing with Anthony Shapland Tickets, Wed 16 Aug 2023 at 19:00 | Eventbrite