Lost in Transit

June is upon us and Lost in Transit is well underway with just over two weeks left to catch it if you haven’t already. This month sees a range of events also happening at studioMADE to coincide with the Denbigh Midsummer Festival that will run from 17th June until 25th June, all of which are listed below.

They span sensory play with Dwylo Bach; hat making and discussions around the future of transport in Denbigh and Wales as a whole; font explorations around the architecture of Denbigh and a sneak peak at a new fortnightly art club for the gallery. All of this listed below in date order for your convenience.

Mae Mehefin ar ein gwarthaf ac mae Adlais o’r Gorffennol (Lost in Transit)yn mynd rhagddo’n dda gydag ychydig dros bythefnos ar ôl i weld yr arddangosfa os nad ydych chi wedi gwneud hynny’n barod. Yn ystod y mis hwn, cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau hefyd yn studioMADE i gyd-fynd â Gŵyl Ganol Haf Dinbych a fydd yn cael ei chynnal rhwng 17 Mehefin a 25 Mehefin. Mae’r digwyddiadau i gyd wedi’u rhestru isod.

Maen nhw’n cynnwys chwarae synhwyraidd gyda Dwylo Bach; creu hetiau a thrafodaethau am ddyfodol trafnidiaeth yn Ninbych a Chymru yn gyffredinol; archwilio a datgelu siapiau ym mhensaernïaeth tref Dinbych a dechrau clwb celf newydd bob pythefnos ar gyfer yr oriel. Mae’r rhain i gyd wedi’u rhestru isod yn nhrefn dyddiad er hwylustod i chi.