Dwylo Bach

Alongside our exhibition programme we are embedding monthly Dwylo Bach / Little Hands sensory exploration workshops for babies and toddlers. Developed to link to specific exhibitions with “invitations to play”. The activities are sensory and playful for all the family to enjoy.

Our next session will run Thursday 15th June 9.30-11.30.

Please book here: Dwylo Bach Tickets, Thu 15 Jun 2023 at 09:30 | Eventbrite

Ochr yn ochr â’n rhaglen arddangos rydym yn sefydlu gweithdai archwilio synhwyraidd Dwylo Bach / Little Hands i fabanod a phlant bach. Wedi’i ddatblygu i gysylltu ag arddangosfeydd penodol gyda “gwahoddiad i chwarae”. Mae’r gweithgareddau yn synhwyraidd ac yn chwareus i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Bydd ein sesiwn nesaf yn rhedeg dydd Iau 15 mis Mehefin 9.30-11.30.

Archebwch yma os gwelwch yn dda: Dwylo Bach Tickets, Thu 15 Jun 2023 at 09:30 | Eventbrite