Glass Workshop with Verity Pulford

Join the artist on Monday 25th March from 11am until 2:30pm within her exhibition at studioMADE to learn about how to work with glass and be inspired by the natural world. Using small natural objects as inspiration Verity will work with you in a small group to help you create fused and painted light catchers.

Places are limited so please book by clicking here: Glass Workshop with Verity Pulford Tickets, Mon, Mar 25, 2024 at 11:00 AM | Eventbrite
Ymunwch â’r artist ddydd Llun 25 Mawrth o 11yb tan 2:30yp yn ei harddangosfa yn studioMADE i ddysgu sut i weithio gyda gwydr a chael eich ysbrydoli gan y byd naturiol. Trwy ddefnyddio gwrthrychau naturiol bach fel ysbrydoliaeth, bydd Verity yn gweithio gyda chi mewn grŵp bach i’ch helpu i greu dalwyr golau wedi’u hasio a’u paentio.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch trwy glicio yma: Glass Workshop with Verity Pulford Tickets, Mon, Mar 25, 2024 at 11:00 AM | Eventbrite