Dwylo Bach Gets Festive

Dwylo Bach / Little Hands returns on Thursday 14th December with a festive twist. The sensory exploration workshops for babies and toddlers, developed to link to specific exhibitions with “invitations to play”. The activities are sensory and playful for all the family to enjoy. Suitable for 0 – 5 year olds.

To book a place click here: Dwylo Bach Tickets, Multiple Dates | Eventbrite

Bydd Dwylo Bach / Little Hands yn dychwelyd ar Ddydd Iau y 14eg o Ragfyr gyda blas Nadoligaidd. Datblygodd y gweithdai archwilio synhwyraidd ar gyfer babanod a phlant bach i gysylltu ag arddangosfeydd penodol gyda “gwahoddiad i chwarae”. Mae’r gweithgareddau yn synhwyraidd ac yn chwareus i’r teulu cyfan eu mwynhau. Addas ar gyfer plant 0 – 5 oed.

I archebu lle cliciwch yma: Tocynnau Dwylo Bach, Nifer o Ddyddiau | Eventbrite