Coming Up: A Different View

News

Following the residency we are pleased to announce that curatorial intern Rosie Wyllie will curate the exhibition – ‘A Different View’ with mentorship by Ann Fiona Jones with studioMADE. The exhibition will feature multi-disciplinary work from Wales based/Welsh recent graduates and postgraduates. This will launch on Wednesday 27th September 6:30pm – 8:30pm, more details to follow.

Yn dilyn y cyfnod preswyl rydym yn falch o gyhoeddi y bydd yr intern curadurol Rosie Wyllie yn curadu’r arddangosfa – ‘A Different View’ gyda mentoriaeth gan Ann Fiona Jones efo studioMADE. Bydd yr arddangosfa’n cynnwys gwaith amlddisgyblaethol gan raddedigion ac ôl-raddedigion diweddar Cymreig/wedi eu lleoli yng Nghymru. Bydd hwn yn cael ei lansio ar dydd Mercher 27 Medi 6:30 – 8:30, mwy o fanylion i ddilyn.