MADEgift Artists Announced

News

Coming up this Saturday 2nd December is MADEgift, an exhibition and maker’s market curated by Lisa Carter-Grist.

All housed within studioMADE the exhibition and market will include: Verity Pulford, Mandy Coates, Bethin Corin, Rebecca F Hardy, Erin Lloyd, David White, Nick Davies, Gethin Ceidiog, Sarah Carvell, Jess Bala, Tara Dean, Pebble Lowe, Tegfryn Textiles, Sian Lloyd- Davies alongside a selection of handmade gifts by Snow in Summer, Ty Gwyrdd, and Bridge Street Candle Company. To accompany this will be a range of refreshments and music, make sure to pay a visit.

Ar y dydd Sadwrn yma, yr 2il o Ragfyr, mae MADEgift, arddangosfa a marchnad gwneuthurwyr wedi’i churadu gan Lisa Carter-Grist.

Mae popeth wedi’i leoli o fewn studioMADE bydd yr arddangosfa a’r farchnad yn cynnwys: Verity Pulford, Mandy Coates, Bethin Corin, Rebecca F Hardy, Erin Lloyd, David White, Nick Davies, Gethin Ceidiog, Sarah Carvell, Jess Bala, Tara Dean, Pebble Lowe, Tegfryn Textiles, Sian Lloyd-Davies ochr yn ochr â detholiad o anrhegion wedi’u gwneud â llaw gan Snow in Summer, Ty Gwyrdd, a Bridge Street Candle Company. I gyd-fynd â hyn bydd amrywiaeth o luniaeth a cherddoriaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld.