Dwylo Bach continues to feel its way forward

News

The experiential world of Dwylo Bach has been a backbone of activity at studioMADE since we began and continues to offer babies, toddlers, and their parents a host of sensory explorations in an environment that has changed over the year with the diverse exhibition programme.

Dwylo Bach still has a handful of dates in the diary for 2023 including Thursday 16th November and Thursday 14th December, so be sure to book your places soon.

Dwylo Bach Tickets, Multiple Dates | Eventbrite

Mae byd arbrofol Dwylo Bach wedi bod yn graidd o weithgarwch yn studioMADE ers i ni ddechrau, ac mae’n parhau i gynnig llu o archwiliadau synhwyraidd i fabanod, plant bach a’u rhieni mewn amgylchedd sydd wedi newid dros y flwyddyn gyda’r rhaglen arddangosfeydd amrywiol.

Mae gan Dwylo Bach ychydig o ddyddiadau o hyd yn y dyddiadur ar gyfer 2023 gan gynnwys dydd Iau 16 Tachwedd a dydd Iau 14 Rhagfyr, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu eich lle yn fuan.

Dwylo Bach Tickets, Multiple Dates | Eventbrite